Dasar privasi ialah dokumen yang menerangkan maklumat yang dikumpul, digunakan dan dilindungi di tapak atau aplikasi anda. Ini adalah dokumen penting yang membantu melindungi maklumat peribadi pengguna dan memastikan privasi mereka.

Pengumpulan maklumat

Dasar privasi harus menerangkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna. Ini mungkin termasuk maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel, serta maklumat tentang cara pengguna menggunakan tapak atau aplikasi anda.

Penggunaan maklumat

Dasar privasi juga harus menerangkan cara maklumat yang dikumpul digunakan. Ini mungkin termasuk menggunakan maklumat untuk memproses pesanan, menghantar e-mel atau surat berita, meningkatkan pengalaman pengguna dan menganalisis tingkah laku pengguna.

Perlindungan Data

Salah satu aspek yang paling penting dalam dasar privasi ialah perlindungan maklumat peribadi pengguna. Dokumen itu harus menerangkan maklumat yang dilindungi dan dengan kaedah apa ia dilindungi. Ini mungkin termasuk penggunaan penyulitan, perlindungan kata laluan dan menyekat akses kepada maklumat.

Pendedahan maklumat

Dasar privasi juga harus menerangkan masa dan cara maklumat boleh didedahkan kepada pihak ketiga. Ini mungkin termasuk pendedahan kepada pihak berkuasa kerajaan jika dikehendaki oleh undang-undang, atau pendedahan kepada rakan kongsi atau penyedia perkhidmatan yang perlu untuk memproses pesanan atau menyediakan perkhidmatan.

Kemas kini dasar privasi

Dasar privasi harus dikemas kini secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang atau perubahan